اول اینکه بعضی ها بدون خداحافظی درست و حسابی رفتن مکه

اول اسمشون هم محمد کاظم مالکیِ

انشاءالله که نایب الزیاره باشن

دوم اینکه بعضی های دیگه هم با یه پیام دادن رفتن مشهد

سید محمد حسین قادریان

انشاء الله که خدا ..... نمیدونم، نایب الزیاره ما باشن بقیه اش به ما ربط نداره...!

منتظر اخبار مفید دیگه هم باشین...
موضوع :   جبهه فرهنگی... ,  اخبار گروهان ... ,